Kontakt

Serdecznie gratulujemy Pani Małgorzacie Zaleskiej wyboru na stanowisko Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych.

Dziękujemy za wieloletnie wsparcie dla naszych działań na rzecz polepszenia współpracy sektorów bankowego i MSP, prowadzonych w ramach konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, którego Pani Prezes udzielała jako Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Życzymy wielu sukcesów.

Organizatorzy programu

„Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”

© 2017 Copyright Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4