Kontakt

I etap konkursu rozstrzygnięty

Ruszyły badania benchmarkingowe

W związku z rozpoczęciem II etapu XV edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Organizatorzy rozpoczęli prace nad przeprowadzeniem badań opinii klientów relacyjnych i elektronicznych oraz ankiet fotografii doradcy bankowego. Na tym etapie konkursu uczestnicy oceniani są na podstawie przedstawionej w prezentacji oferty usług dla MSP, opinii audytora wizytującego placówki oraz zebranych ankiet klientów i fotografii doradców.

Badania benchmarkingowe pozwalają na lepsze poznanie specyfiki sektora MSP, a także na spojrzenie pod kątem funkcjonowania instytucji „oczami” przedsiębiorcy, na co dzień korzystającego z proponowanej mu oferty bankowej. Badania pokazują, w jaki sposób przedsiębiorcy oceniają sposób i zakres świadczonych usług, a także wskazują, jakie są ich obecne i przyszłe oczekiwania np. w zakresie finansowania inwestycji. Są one ważnym elementem ogólnej oceny uczestnika konkursu, gdyż świadczą o podejściu instytucji do swoich klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Badania benchmarkingowe prowadzone są przez ośrodek badań Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw w Gdyni. Pozwalają na obiektywną ocenę, w jakim stopniu badana instytucja spełnia kryteria banku rzetelnego i przyjaznego przedsiębiorcom. Wnioski wyciągnięte na podstawie badania, a także przeprowadzone wizytacje audytorów będą podstawą dla końcowej oceny uczestników konkursu oraz wyłonienia laureatów XV edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

© 2017 Copyright Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4