Kontakt
Strona główna Dołącz do uczestników

„Najlepszy bank, polecany przez biznes…”

22 kwietnia 2014 r. zainaugurowano XVI edycję konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XVI edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Celem konkursu, podobnie jak w latach poprzednich, jest wspieranie budowy wysokiej kultury współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a przedsiębiorcami, tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, popularyzowanie innowacji wprowadzanych w instytucjach finansowych, zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb finansowych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz uzyskanie synergicznego efektu rozwojowego zarówno banków, oddziałów jak i całego sektora MSP w Polsce

Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców jest przedsięwzięciem, które poprzez pogłębione procedury weryfikacyjne, w tym pogłębione badania klientów i doradców potwierdza wysoką jakość obsługi przedsiębiorców, którą odznaczają się banki uczestniczące w konkursie. Pomimo konkursowej formuły, przedsięwzięcie to jest wysoce egalitarne i wskazuje najlepszych pośród równych (primus inter pares).

W dotychczasowej historii konkursu jednym z najbardziej docenionych aspektów przez uczestniczące banki były badania, w których to przedsiębiorcy oceniają jakość świadczonych usług i wskazują przyszłe oczekiwania Bazując na tej obserwacji postanowiliśmy poszerzyć formułę oceny o ranking internetowy przedsiębiorców i ekspertów bankowości MSP, w którym instytucje finansowe ubiegać się będą o tytuł BEST BUSINESS BANK OF POLAND W ramach tego programu internauci i eksperci bankowości korporacyjnej będą wybierali najlepszy biznesowy bank w Polsce w kategorii ogólnej. Ponadto tytuły zostaną również przyznane w 11 kategoriach kompetencyjnych (tematycznych i produktowych). Wszyscy uczestnicy konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców otrzymują możliwość uczestnictwa w tym programie bez poniesienia dodatkowych kosztów. Dla zapewnienia wysokiego, merytorycznego poziomu rankingu w roku 2014 uczestnictwo w tym programie będzie możliwe wyłącznie dla uczestników konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Mottem tegorocznej edycji jest „Najlepszy bank polecany przez biznes…”. Pragniemy poprzez ten przekaz znacznie zwiększyć potencjał promocyjny konkursu oraz stworzyć dynamiczną sytuację zmiany w możliwościach rynkowych naszych uczestników. Sądzimy, że pobudzenie przedsiębiorców do aktywności zachęci ich do współpracy z dobrymi bankami, uczestnikami konkursu oraz korzystania w większym zakresie z produktów przygotowanych zwłaszcza dla MSP. Przesłanie naszego konkursu i towarzyszącego mu programu kierujemy zasadniczo do polskich przedsiębiorców, ale poszerzamy je w 2014 roku znacząco na przedsiębiorców zagranicznych działających w Polsce, korporacje zagraniczne oraz polski biznes zorientowany międzynarodowo. W wyniku takiej reorientacji znacząco poszerza się formuła oddziaływania konkursu i jego uczestników na nowe kategorie podmiotów gospodarczych. Dlatego tytuły promocyjne towarzyszącego konkursowi programu sformułowano w języku angielskim.

Podobnie jak w poprzednich edycjach banki będą mogły poznać oczekiwania przedsiębiorców poprzez badania przedsiębiorstw – klientów danego banku. Każdy bank, biorący udział w tegorocznej edycji otrzyma raport ilustrujący podejście klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw do instytucji finansowych, wskazujący także obecne i przyszłe oczekiwania w zakresie finansowania MSP. Badania opinii klientów relacyjnych i elektronicznych stanowią podstawę do opracowania badań benchmarkingowych, określających pozycję konkurencyjną poszczególnych instytucji finansowych biorących udział w konkursie.

Godło Promocyjne XVI edycji będzie wskazywać przedsiębiorcom te instytucje finansowe, które charakteryzują się rzeczowym podejściem i zrozumieniem specyfiki ich problemów a także te, które dokonały niezbędnego wysiłku, aby wykorzystać pojawiające się możliwości budowy silnych więzi z sektorem MSP, zarówno przy wykorzystaniu nowych technologii jak i efektywnej współpracy zespołowej. Zamierzeniem organizatorów konkursu jest zainicjowanie współzawodnictwa zarówno pomiędzy bankami, jak i poszczególnymi oddziałami tych instytucji, opartego na zasadzie dobrej współpracy, prowadzącego w ostatecznym rezultacie do wzrostu rynku wsparcia finansowego MSP w Polsce.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVI edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

© 2017 Copyright Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4