Kontakt

I   E D Y C J A

11 stycznia 2000 roku odbyła się uroczystość wręczenia statuetek i godeł dla banków wyróżnionych w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Decyzje o przyznaniu nagród dla najlepszych banków zapadły 1 grudnia 1999 roku na spotkaniu Komitetu Konkursu, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz przedsiębiorców reprezentujących Krajową Izbę Gospodarczą. Konkurs został zorganizowany po raz pierwszy.

Wyłonienie banków przyjaznych dla przedsiębiorców wiązało się z kilkoma miesiącami pracy Zespołu Audytorów. Spośród 12 banków zainteresowanych udziałem w Konkursie, 8 zakwalifikowało się do I etapu.

W ramach Konkursu poszczególni uczestnicy przygotowali autoprezentację banku, która zawierała szczegółowe informacje nie tylko na temat oferty bankowej dla MSP, ale także na temat obecnej i planowanej strategii rozwoju bankowego finansowania MSP. W drugim etapie audytorzy przeprowadzali wizytacje w centralach banków oraz w 45 oddziałach bankowych. Na podstawie ocen w II etapie Komitet Konkursu postanowił przyznać:


Tytuł laureata Konkursu wraz ze statuetką dla

Banku Pekao S.A.

BIG Banku Gdańskiego S.A.

Banku Spółdzielczego w Barlinku.


Wyróżnienie Honorowe wraz z godłem promocyjnym dla

BRE Banku S.A

Banku Spółdzielczego w Malborku

Oddziału PKO Banku Polskiego w Bolesławcu.


Godło promocyjne Konkursu dla

Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim

Oddziału Banku Śląskiego w Sosnowcu

© 2017 Copyright Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4