Kontakt

X   E D Y C J A

Laureaci konkursu

1. W kategorii banki uniwersalne tytuł Laureata Konkursu wraz ze Statuetką Konkursu oraz Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców wraz z 6 Złotymi Gwiazdami otrzymał:

BRE Bank SA Departament Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw

BRE Bank SA otrzymał ten tytuł za profesjonalną dbałość o klienta biznesowego, wszechstronne doradztwo firmom z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, nieustanne unowocześnianie oferty produktowej oraz bardzo dobrą współpracę wewnątrz struktur bankowych.

2. W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne tytuł Laureata Konkursu wraz ze Statuetką Konkursu oraz Godłem Promocyjnym wraz z 7 Złotymi Gwiazdami otrzymał:

Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nagroda została przyznana za nieustanne poszukiwanie najlepszych rozwiązań i wzorców współpracy z sektorem MSP, z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta biznesowego, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zarówno w ofercie kierowanej do MSP, jak i wewnątrz Banku oraz wzorową współpracę ze środowiskiem lokalnym.

3. W kategorii oddział bankowy tytuł Laureata Konkursu wraz ze Statuetką Konkursu wraz z Godłem Promocyjnym Oddział Przyjazny dla Przedsiębiorców otrzymał:

Bank BPH SA Oddział w Chojnicach

Nagroda ta została przyznana za nadzwyczajną aktywność w zakresie współpracy z sektorem MSP, wyróżniającą współpracę z lokalną społecznością, jednostkami i organizacjami samorządu lokalnego wspomagającą rozwój gospodarczy regionu, bardzo dobre wyniki ekonomiczne oraz wspieranie edukacji ekonomicznej młodzieży w regionie Chojnickim.

II. Platynowe Statuetki

Nagroda ta jest przyznawana za systematyczne wzbogacanie i usprawnianie przyjaznej współpracy z MSP.

1. W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne Platynową Statuetkę Kapituła Konkursu przyznała:


 • Bankowi Spółdzielczemu w Zgierzu
 • Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczemu z siedzibą w Sanoku

2. W kategorii oddział bankowy Platynową Statuetkę Kapituła Konkursu przyznała:


 • Bankowi BGŻ Oddział Operacyjny w Rzeszowie
 • PKO Bankowi Polskiemu S.A. Oddział 1 w Opocznie

III. Bankowiec Polskiego Biznesu

1. W kategorii banki uniwersalne tytuł honorowy Bankowiec Polskiego Biznesu 2008, za szczególne osiągnięcia we współpracy z przedsiębiorcami otrzymał:

Pan Krzysztof Gerlach, Dyrektor Departamentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw, BRE Banku SA

Tytuł „Bankowiec Polskiego Biznesu” przyznano za perspektywiczne spojrzenie na rozwiązywanie problemów Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zarówno w ofercie, jak i sposobach komunikacji z klientem instytucjonalnym oraz ogromną dbałość o wysoki standard obsługi MSP, między innymi poprzez wzorowe zarządzanie zespołem Departamentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw BRE Banku SA.

oraz

Pan Wojciech Ławecki, Dyrektor Generalny Obszaru Klienta Biznesowego, Bank BPH SA


Tytuł ten został przyznany za konsekwencję w unowocześnianiu oferty kierowanej do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, dbałość o dostosowanie oferty Banku do zróżnicowanych potrzeb sektora MSP oraz za przyjęcie jako podstawowego atrybutu oferty łatwości i szybkości procesu kredytowego.

2. W kategorii bank spółdzielczy i mały bank lokalny Kapituła Konkursu przyznała tytuł honorowy Bankowiec Polskiego Biznesu 2008, za szczególne osiągnięcia we współpracy z przedsiębiorcami:

Panu Lesławowi Wojtasowi, Prezesowi Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku

Tytuł ten został przyznany za konsekwentną realizację strategii zarządzania opartej na jak najszybszym wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań zarówno w zakresie usług bankowych, jak i wspierających ich rozwiązań teleinformatycznych oraz za ustawiczne wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i społeczności lokalnej wpisując się trwale w osiągnięcia regionu Podkarpacia.

IV. Wyróżnienia Honorowe

1. W kategorii
banki uniwersalne Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców otrzymał:

CITI Handlowy

CITI Handlowemu tytuł ten został przyznany za znaczące zmiany wewnętrzne w postrzeganiu i obsłudze klienta biznesowego, poszerzenie dostępu do pełnej oferty produktowej dla sektora MSP oraz pracę zespołową nakierowaną na efektywne wdrażanie zmian i realizację potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

oraz

PKO Bank Polski S.A.


PKO Bankowi Polskiemu S.A. tytuł ten został przyznany za wdrażanie nowych standardów jakości obsługi klientów instytucjonalnych, elastyczne reagowanie na potrzeby klienta, usprawnianie i wzbogacenie oferty produktowej banku oraz sposób jej sprzedaży z wykorzystaniem solidnych wzorców współpracy z Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami.

2. W kategorii bankowe fundusze leasingowe, fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i mikropożyczkowe, Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym Fundusz Przyjazny dla Przedsiębiorców otrzymał:

Fundusz Rozwoju Promocji Województwa Wielkopolskiego SA

Fundusz Rozwoju Promocji Województwa Wielkopolskiego SA otrzymał ten tytuł za bliską i efektywna współpracę z bankami, wysokie kwalifikacje kadry oraz wysoką skuteczność w gromadzeniu funduszy poręczeniowych.

oraz

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.


Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. otrzymał ten tytuł za wysoką kulturę współpracy ze wszystkimi interesariuszami, nieustanną dbałość o profesjonalizm kadry, potwierdzony ocenami klientów oraz rozbudowę efektywnej sieci współpracy z bankami.

3. W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców przyznane zostało:

Bankowi Spółdzielczemu w Starogardzie Gdańskim

za szczególny wkład w rozwój gospodarki wiejskiej poprzez pomoc udzielaną środowisku MSP w pozyskiwaniu środków unijnych oraz aktywne uczestnictwo i wsparcie inicjatyw w ramach Lokalnej Grupy Działania CHATA KOCIEWIA promującej i działającej na rzecz rozwoju i partnerstwa społeczności wiejskich.

Bankowi Spółdzielczemu w Zambrowie

za dynamiczną postawę na konkurencyjnym rynku lokalnym, zaangażowanie i profesjonalizm we współpracy z MSP oraz bliską współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Bankowi Rumia Spółdzielczemu

za profesjonalizm i zaangażowanie pracowników banku w obsługę klientów z sektora MSP, a także połączenie tradycji kaszubskiej z nowoczesnością poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych.

Międzypowiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Myszkowie

za zapewnianie przejrzystość procedur bankowych dla stałych klientów z sektora MSP poprzez produkty stymulujące wzrost zatrudnienia do 50 osób w zakładach produkcyjnych i usługowych na terenie powiatu oraz czynne uczestnictwo w programach unijnych poprzez udzielanie kredytów na dopłaty do środków pomocowych UE oraz kredytów preferencyjnych z ARiMR na modernizację gospodarstw rolnych.

Rejonowemu Bankowi Spółdzielczemu w Lututowie

za elastyczne dostosowanie oferty do potrzeb klienta biznesowego i wymagań rynkowych, tworzenie dogodnych warunków kredytowania oraz łatwy dostęp do produktów i usług poprzez profesjonalne doradztwo, nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne i rozbudowaną siec placówek oraz za wdrażanie nowoczesnego systemu zarządzania relacjami z klientem.

4. W kategorii oddział bankowy Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym Oddział Przyjazny dla Przedsiębiorców przyznane zostało:

Bankowi BGŻ Oddział Operacyjny w Opolu

za zapewnianie klientom profesjonalnego doradztwa w zakresie finansowania segmentu agro i non agro, za bardzo dobre wyniki ekonomiczne oraz wspieranie rozwoju inwestycji przedsiębiorstw.

Bankowi BGŻ Oddział Operacyjny w Toruniu

za szczególne zaangażowanie całego zespołu pracowniczego Oddziału na rzecz budowy przyjaznych relacji z przedsiębiorcami oraz za wyróżniające wyniki w zakresie finansowania MSP.

Bankowi BPH SA Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

za zapewnienie przejrzystości procedur bankowych dla klientów z sektora MSP poprzez pełną obsługę i opiekę doświadczonych doradców oraz aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym regionu.

PKO Bankowi Polskiemu S.A. Oddział 1 w Bolesławcu

za aktywne wdrażanie nowego modelu obsługi MSP oraz utrzymywanie szerokiej współpracy z lokalnymi organizacjami wspierania przedsiębiorczości.

PKO Bankowi Polskiemu S.A. Oddział 1 w Jarocinie

za wysoką skuteczność działania w zakresie finansowania MSP, szczególne zaangażowanie w modernizację i organizację nowej zabytkowej siedziby Oddziału w roku 750-lecia jubileuszu miasta Jarocina, a także za znaczące podniesienie komfortu obsługi MSP.

IV. Bankowiec Polskiego Biznesu

1. W kategorii banki uniwersalne tytuł honorowy Bankowiec Polskiego Biznesu 2008, za szczególne osiągnięcia we współpracy z przedsiębiorcami otrzymał:

Pan Krzysztof Gerlach, Dyrektor Departamentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw, BRE Banku SA

Tytuł „Bankowiec Polskiego Biznesu” przyznano za perspektywiczne spojrzenie na rozwiązywanie problemów Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zarówno w ofercie, jak i sposobach komunikacji z klientem instytucjonalnym oraz ogromną dbałość o wysoki standard obsługi MSP, między innymi poprzez wzorowe zarządzanie zespołem Departamentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw BRE Banku SA.

oraz

Pan Wojciech Ławecki, Dyrektor Generalny Obszaru Klienta Biznesowego, Bank BPH SA


Tytuł ten został przyznany za konsekwencję w unowocześnianiu oferty kierowanej do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, dbałość o dostosowanie oferty Banku do zróżnicowanych potrzeb sektora MSP oraz za przyjęcie jako podstawowego atrybutu oferty łatwości i szybkości procesu kredytowego.

2. W kategorii bank spółdzielczy i mały bank lokalny Kapituła Konkursu przyznała tytuł honorowy Bankowiec Polskiego Biznesu 2008, za szczególne osiągnięcia we współpracy z przedsiębiorcami:

Panu Lesławowi Wojtasowi, Prezesowi Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku

Tytuł ten został przyznany za konsekwentną realizację strategii zarządzania opartej na jak najszybszym wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań zarówno w zakresie usług bankowych, jak i wspierających ich rozwiązań teleinformatycznych oraz za ustawiczne wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i społeczności lokalnej wpisując się trwale w osiągnięcia regionu Podkarpacia


V. Profesjonalny Doradca Bankowości MSP

Tytuł przyznawany jest wyróżniającym się doradcom banków uczestniczących w konkursie, między innymi za wysokie kwalifikacje i wiedzę z zakresu zarządzania MSP, co pozwala służyć profesjonalną poradą bankowo-menedżerską dla klientów z tego sektora.

 • Maria Biała – Bank Spółdzielczy w Księżpolu
 • Bernadeta Zaworska – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
 • Agnieszka Zgierska – Bank Spółdzielczy w Zgierzu

 • Kamilla Kobza – Bank BGŻ Oddział Operacyjny w Grudziądzu

 • Mariusz Owczarczyk – Bank BPH S.A. Oddział w Busku Zdroju
 • Jadwiga Janicka – Bank BPH S.A. Oddział w Elblągu

 • Edyta Kanikowska – PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Bolesławcu
 • Anna Stęplewska – PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Kielcach
 • Jolanta Grygiel – PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Myszkowie
 • Krystyna Konieczna – PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Rawiczu
 • Agnieszka Cholewicka – PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Zambrowie

VI. Godła Promocyjne ze Złotymi Gwiazdami oraz Godła Promocyjne.

Złote Gwiazdy są przyznawane za poddawanie się weryfikacji konkursowej w kolejnych edycjach konkursu w liczbie nie mniejszej niż trzy i nie większej niż siedem.

1. W kategorii banki uniwersalne Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców wraz ze 4 Złotymi Gwiazdami, otrzymał:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tytuł ten został przyznany za zaangażowanie i profesjonalizm we współpracy z MSP, usprawnianie i wzbogacenie oferty produktowej Banku tak, aby była coraz bliższa zmieniającym się oczekiwaniom małych i średnich przedsiębiorców.

Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców otrzymał:

Bank BGŻ

Tytuł ten został przyznany za konsekwentne docenianie i efektywną współpracę z małymi i średnimi przedsiębiorstwami zarówno z segmentu agro, jak i non agro, wytrwałość w realizacji długofalowego programu budowy nowego wizerunku oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.

Bank BPH SA

Tytuł ten został przyznany za konsekwentne wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez elastyczne reagowanie na potrzeby klienta oraz usprawnianie i wzbogacenie oferty produktowej Banku, a także pracę zespołową nakierowaną na efektywną realizację potrzeb sektora MSP.

Bank Pekao SA

Tytuł ten został przyznany za połączenie rozbudowy struktury Banku z rozwinięciem szerokiego zakresu usług dla segmentu MSP, wzrost poziomu jakości obsługi klienta biznesowego oraz większą elastyczność w kontaktach z przedsiębiorcami.

2. W kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców wraz ze Złotymi Gwiazdami otrzymali:


 • Bank Spółdzielczy w Sochaczewie – 7
 • Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli – 7
 • Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem – 7
 • Bank Spółdzielczy w Kolnie – 6
 • Bank Spółdzielczy w Zgierzu – 5
 • Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku– 5
 • Bank Spółdzielczy w Nałęczowie – 4
 • Bank Spółdzielczy w Wieliczce – 4
 • Bank Spółdzielczy w Księżpolu – 3
 • Bank Spółdzielczy w Zambrowie – 3
 • Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie - 3

Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców otrzymali:


 • Bank Spółdzielczy w Chrzanowie
 • Bank Spółdzielczy w Zwoleniu
 • Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
 • Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
 • Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa

3. W kategorii oddział bankowy Godło Promocyjne Oddział Przyjazny dla Przedsiębiorców wraz ze Złotymi Gwiazdami otrzymali:


 • Bank BGŻ Oddział Operacyjny w Lublinie – 7
 • Bank BGŻ Oddział Operacyjny w Toruniu – 7
 • Bank BGŻ Oddział Operacyjny w Rzeszowie – 5
 • Bank BGŻ Oddział Operacyjny w Kutnie – 4
 • Bank BGŻ Oddział Operacyjny w Opolu – 4
 • Bank BGŻ Oddział Operacyjny w Białymstoku - 3

 • Bank BPH SA Oddział w Gnieźnie – 7

 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Rybniku - 7
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Opocznie – 5
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Łomży - 4
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Zambrowie – 3

Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców otrzymali:


 • Bank BPH SA Oddział w Busku Zdroju
 • Bank BPH SA Oddział w Mławie
 • Bank BPH SA Oddział w Warszawie

 • BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Kalisz
 • BRE Bank SA Oddział Korporacyjny Wrocław

 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 2 w Białymstoku
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Busku Zdroju
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Bytowie
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Ciechanowie
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Goleniowie
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Gryfowie Śląskim
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Kielcach
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Koszalinie
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Mielcu
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Nysie
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Radomiu
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Rawiczu
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 2 w Słupsku
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Wieruszowie
 • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Zamościu
© 2017 Copyright Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4